جمعه 4 خرداد 1403

مناقصه

تامین ظروف رستوران

منقضی شد
شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1403039 – T 1403/01/28 1403/02/29 تمدید نوبت اول

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (SKS) در نظر دارد نسبت به تامین ظروف رستوران (مطابق موارد مندرج در اسناد) از طریق مناقصه عمومی از شرکت های واجد شرایط اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه، فایل های پیوست را دریافت و تکمیل نموده و حداکثر تا  پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 29/ 02/ 1403 در پاکت دربسته به دفتر حراست به نشانی : بندرعباس – کیلومتر 13 جاده شهید رجائي – منطقه ويژه اقتصادی صنايع معدني و فلزی خلیج فارس - شرکت فولاد کاوه جنوب کیش- دفتر حراست تسلیم و رسید دريافت نمايند.

لازم به ذکر است به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی که مغایر با مشخصات درخواستی و فرم شرایط مناقصه باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. ملاک عمل در موضوع، صرفه و صلاح شرکت مناقصه گزار و نازل ترین پیشنهاد واصله بر حسب تشخیص خود خواهد بود.

ضمنا متقاضیان مي‌توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31918824 - 076 خانم امیدی  و جهت نیاز به اطلاعات فنی  با شماره  09177604634 آقای مهندس ساربانی تماس حاصل فرمایند.

تعداد بازدید: 155