شنبه 26 خرداد 1403

آگهی

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1403/03/20 1403/03/31 نوبت اول

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام)
ثبت شده به شماره 7103 و شناسه ملی 10861569320

بدینوسیله ازکلیه سهامداران محترم شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در روز پنجشنبه مورخ 1403/03/31 راس ساعت 09:00 صبح در محل بندرعباس، میدان انقلاب، هتل هرمز بندرعباس، سالن آمفی تئاتر هتل هرمز، با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد حضور بهم رسانند:
دستور جلسه:
1. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره در مورد عملکرد سال مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/12/29
2. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 1402/12/29
3. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/12/29
4. اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود
5. تعیین پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
6. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه حسابرس
7. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های رسمی شرکت
8. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
سهامداران محترم حقیقی که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند می توانند با در دست داشتن کارت ملی، شناسنامه و یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و همچنین سهامداران محترم حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحبان سهم به شرط ارائه مدارک و وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، (کارت ملی، معرفی نامه که درج شناسه ملی ، شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده در معرفی نامه درج و ارائه گردد) در تاریخ برگزاری مجمع از ساعت 9 صبح برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند
سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت به نشانیwww.sksco.ir مجمع را ملاحظه نمایند، ضمناً شماره سامانه پیامکی 10007633530277 نیز ذیل صفحه نمایش آنلاین برای ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است.

هیئت مدیره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام)

 
تعداد بازدید: 19