شنبه 26 خرداد 1403

آگهی

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شماره آگهی تاریخ شروع پایان مهلت نوبت
1403/03/20 1403/03/31 نوبت اول

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام)
ثبت شده به شماره 7103 و شناسه ملی 10861569320


بدینوسیله ازکلیه سهامداران محترم شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت (مطابق ابلاغیه شماره 125074/122 مورخ 1402/01/29 و نامه با شماره پیگری 1141516 مورخ 1402/10/26 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح اساسنامه) که در روز پنجشنبه مورخ 1403/03/31 راس ساعت 11:00 در محل بندرعباس، میدان انقلاب، هتل هرمز بندرعباس، سالن آمفی تئاتر هتل هرمز، با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد حضور بهم رسانند:
1. تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار
2. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
سهامداران محترم حقیقی که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند می توانند با در دست داشتن کارت ملی، شناسنامه و یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و همچنین سهامداران محترم حقوقی، نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحبان سهم به شرط ارائه مدارک و وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، (کارت ملی، معرفی نامه که درج شناسه ملی ، شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی نماینده در معرفی نامه درج و ارائه گردد) در تاریخ برگزاری مجمع از ساعت 09 صبح برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند
سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت به نشانیwww.sksco.ir مجمع را ملاحظه نمایند، ضمناً شماره سامانه پیامکی 10007633530277 نیز ذیل صفحه نمایش آنلاین برای ارسال پیام و طرح سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع در نظر گرفته شده است.

هیئت مدیره شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام)

 
تعداد بازدید: 27