• پنجشنبه 2 مرداد 1399 ساعت 13:19
  • دسته بندی : فیلم
انجام موفقیت آمیز نخستین ذوب کوره فاز 2 فولادسازی

به همت مدیران و متخصصان جوان ایرانی، اولین ذوب فاز 2 فولادسازی در مجتمع فولاد کاوه جنوب کیش در تاریخ نهم تیر ماه سال 1399 با موفقیت به انجام رسید.